Skip links

JAKIE ROZRÓŻNIAMY KLASY DRÓG?

Drogi możemy podzielić m.in. na klasy i kategorie. Odpowiadają im odpowiednie symbole i pełnią funkcję informacyjną. Ułatwiają poruszanie się, ale także od nich uzależnione jest, jak będzie wyglądać budowa dróg. Zarówno klasy dróg, jak i kategorie — nie biorą się znikąd. Wynikają głównie z funkcji dróg oraz wyznaczają wymagania techniczne, które są niezbędne do spełnienia. Dowiedz się, jakie rozróżniamy klasy i kategorie dróg, oraz jak są oznaczane!

DROGI WEWNĘTRZNE A PUBLICZNE

Podstawowy podział dróg wyróżnia drogi wewnętrzne oraz publiczne. Jak wskazuje ustawa o drogach publicznych, drogą wewnętrzną jest m.in.:

 • droga, 
 • droga rowerowa,
 • parking, 
 • plac przeznaczony do ruchu pojazdów. 

Drogi wewnętrzne zwane są także drogami niepublicznymi. Mogą być ogólnodostępne, jak i prywatne, czy zamknięte. Wśród dróg wewnętrznych wyróżnić możemy drogi osiedlowe oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Zasady poruszania się w takich miejscach określa zarządca drogi lub właściciel terenu, chyba że została wyznaczona strefa zamieszkania lub ruchu. Publiczne drogi to z kolei te, z których może korzystać każdy, oczywiście stosując się do wcześniej określonych zasad i ograniczeń. 

KLASY DRÓG PUBLICZNYCH W POLSCE

Sposób, w jaki będzie wyglądać asfaltowanie, czy też jaka mieszanka zostanie zastosowana — zależy m.in. od przeznaczenia drogi. Roboty drogowe poprzedzone są dogłębną analizą i zebraniem szczegółowych informacji, aby droga jak najlepiej się sprawdzała oraz zapewniała bezpieczeństwo uczestnikom ruchu. Wyróżniamy następujące klasy dróg:

 • autostrady (A) — obsługują zarówno trasy międzynarodowe, jak i międzyregionalne, nie dopuszcza się do nich ruchu poprzecznego i charakteryzują się kilkoma trwale rozdzielonymi jednokierunkowymi jezdniami, 
 • drogi ekspresowe (S) — zwane także ekspresówkami, mogą być zarówno jednojezdniowe, jak i dwu, czasem posiadają skrzyżowania, wąskie pasy awaryjne i pobocza, 
 • drogi główne ruchu przyspieszonego (GP) — zwane także drogami szybkiego ruchu, ich wymagania techniczne i użytkowe uzależnione są od prędkości projektowych, które mogą wynosić np. 60 km/h na terenie zabudowanym oraz od 60 do nawet 100 km/h poza terenem zabudowanym, 
 • drogi główne (G) — charakteryzują się prędkościami projektowymi 50/60 km/h w terenie zabudowanym oraz 50-70 km/h poza terenem zabudowanym,
 • drogi zbiorcze (Z) — charakteryzują się prędkością projektową 40-60 km/h w terenie zabudowanym i poza nim,
 • drogi lokalne (L) — charakteryzują się prędkościami projektowymi 30/40 km/h w terenie zabudowanym oraz 50 km/h poza terenem zabudowanym,
 • drogi dojazdowe (D) — charakteryzują się prędkościami projektowymi  30 km/h w terenie zabudowanym oraz 30/40 km/h poza terenem zabudowanym.

KATEGORIE DRÓG PUBLICZNYCH W POLSCE

Drogi publiczne, ze względu na pełnione funkcje, dzielimy na:

 • drogi krajowe — oznaczane są numerami jedno- lub dwucyfrowymi, najważniejsze posiadają niższe numery, 
 • drogi wojewódzkie — są to te, które łączą ze sobą miasta, opisywane są czarnymi literami na żółtym tle, 
 • drogi powiatowe — stanowią połączenie miast, które są siedzibami powiatów z siedzibami gmin, nazywane są czterema cyframi oraz oznaczeniem literowym, który ma związek z województwem, np. litera B dla dróg w województwie podlaskim, czy litera L dla dróg w województwie lubelskim,
 • drogi gminne — stanowią uzupełnienie sieci dróg, które służą miejscowym potrzebom, oznaczane są sześcioma cyframi oraz wyróżnikiem literowanym tak jak w przypadku dróg powiatowych.

Zachęcamy do przeczytania także innych artykułów na naszym blogu, szczególnie jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w tematyce nawierzchni asfaltowych oraz robót drogowych.

Skomentuj wpis